با پروژه جدید Cosme Escobedo شما می توانید با هوش مصنوعی ChatGPT از Laravel docs سوال بپرسید.

ما این پروژه را اجرا کردیم و سوال زیر را پرسیدیم:

چگونه می‌توان یک ایمیل (Required) را validate کرد و مطمئن شد که در جدول کاربران وجود ندارد؟

و پاسخی که از Chat GPT دریافت شد:

فرض می‌کنیم که شما قالب پیکربندی تأیید ایمیل و مراحل مربوطه را انجام داده‌اید. با استفاده از Validation Rules داخلی لاراول، می‌توانید آدرس ایمیل را Validate کرده و اطمینان حاصل کنید که در جدول کاربران قبلاً وجود نداشته.

ابتدا، با افزودن فیلد ایمیل به فرم ثبت نام خود و اعمال قوانین Unique و Required، اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل ارائه شده اجباری و تکراری نباشد.

Email:
 
@error('email')
 
{{ $message }}
 
@enderror

قانون Required مطمئن می‌شود که فیلد ایمیل خالی نباشد، در حالی که قانون Unique:Users اطمینان حاصل می‌کند که آدرس ایمیل از قبل توسط یک کاربر دیگر در جدول کاربران استفاده نشده باشد.

سپس، در Controller ثبت نام خود، از متد validate برای اعتبارسنجی داده‌های Request ورودی استفاده کنید:

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
 
class RegisterController extends Controller
{
  // ...
 
  public function register(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required',
      'email' => 'required|email|unique:users',
      'password' => 'required|min:8|confirmed',
    ]);
 
    // Create the user and send email verification
    // ...
  }
}

اگر

1- آدرس ایمیل وارد نشده باشد.

2- آدرس ایمیل معتبر نباشد.

3- قبلاً در جدول کاربران وجود داشته باشد.

باعث Return یک خطای Validation خواهد شد.

برای جلوگیری از خطای mass assigned هنگام ثبت نام حتما فیلد ایمیل را در آرایه ‘fillable$’ در ‘App\Models\User’ اضافه کنید.مانند قطعه کد زیر :

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
 
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
  use Notifiable;
 
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
  ];
 
  // ...
}

جوابی که Chat GPT میده واقعا جالبه

'email' => 'required|email|unique:users,email_address'

مانند بسیاری از ابزارهای که تازه شروع به کار می کنند Chat GPT هم ممکن است در پاسخ دهی زیاد دقیق نباشد اما قطعا در آینده شما را شگفت زده خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید