synth

Synth یک Package برای Laravel است که به شما در تولید کد و انجام وظایف مختلف در Laravel کمک می‌کند. این بسته از مدل زبان GPT شرکت OpenAI استفاده می‌کند تا تجربه توسعه تعاملی و هوشمندانه‌ای را ارائه دهد.

این Package با دستور ‘synth artisan’ شروع به کار می‌کند که سپس به شما امکان کار تعاملی با ChatGPT و اجرای وظایف را می‌دهد. بر اساس README،ویژگی‌های اصلی Synth عبارتند از:

  • به‌طور خودکار از مدل کوچک به مدل بزرگ زمانی که نیاز است تغییر می‌دهد (gpt-3.5-turbo در مقابل gpt-3.5-turbo-16k).
  • استفاده از functions API of OpenAI
  • امکان لغو generation با استفاده از Ctrl+C
  • پیوست‌ها: فایل‌ها را به گفتگو با GPT الصاق کنید.
  • Architect: معماری برنامه جدید را ایجاد و تولید کنید.
  • Chat: با GPT گفتگو کنید تا responses را دریافت و عملکردها را انجام دهید.
  • Migrations: تولید Migrations برای Application
  • Models: مدل‌ها را برای Application خود تولید کنید.
  • Files: فایل‌ها را در filesystem بنویسید.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از رابط ارائه شده در بسته، ماژول‌های سفارشی بسازید تا Synth را گسترش دهید. مشاهده پکیج Synth در GitHub

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید